Študentky pedagogiky poslali deťom pozdravy

V tomto období obvykle pozývame malých vynálezcov zo základných škôl na návštevu na univerzity. Stretnú sa tam so svojimi partnermi z vysokých škôl, ktorí im predstavia navrhované riešenie pre ich nápad na vynález. Súčasná pandemická situácia nám to žiaľ tento rok neumožnila.

Vyriešiť túto situáciu nám pomohli naše šikovné študentky z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Napísali pre deti milé listy, v ktorých napísali o práci vysokoškolákov na vynálezoch, pripojili obrázky z tvorivého procesu a pripravili deti na online stretnutia, ktoré ich s našimi študentmi čakajú.

Deti sa listom potešili, a niektoré nám na adresu nadácie poslali i odpoveď.

Zdieľajte tento článok
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

prihláste sa na odber newslettra

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

MyMachine Slovakia © 2020