MyMachine Slovakia

Našimi partnermi v realizácii MyMachine sú vysoké školy a ich fakulty.

logo Strojnícka fakulta TUKE
logo Fakulta umení TUKE
logo Pedagogická fakulta TRUNI

MyMachine okrem toho podporujú firemní partneri. Okrem finančného príspevku poskytujú svoje odborné znalosti, logistickú a materiálnu podporu.

V ročníku 2020/2021 realizáciu a rozširovanie programu MyMachine podporila Nadácia Pontis cez program Generácia 3.0.

logo Nadácia Pontis

Program MyMachine – rozvoj kompetencií pre 21. storočie 

1.11.2020 – 31.12.2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďakujeme.