Veľmi dôležitou súčasťou MyMachine je prepájanie vzdelávania s praxou. Naši firemní partneri nás podporujú nielen finančne, ale aj svojimi odbornými znalosťami, logistickou a materiálnou pomocou.

Realizáciu programu aktuálne podporujú:

logo SEPS farba
Generálny partner

V minulosti program finančne podporili aj Košický samosprávny kraj,  Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis, Nadácia ESET, spoločnosti Nidec Global Appliance a Stiebel Eltron. V ročníku 2020/2021 realizáciu a rozširovanie programu MyMachine podporila Nadácia Pontis cez program Generácia 3.0.

Darovaním potrebného materiálu na výrobu prototypov nás podporili spoločnosti Potichu s.r.o., Párty stany BRIMOLEKOS, S.R.O Trebišov a Javorina.

MyMachine sa v rokoch 2020-2022 realizuje aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Program MyMachine – rozvoj kompetencií pre 21. storočie 

1.11.2020 – 31.12.2022

Ďakujeme.