Náš tím:

Žofia Teplická

Programová manažérka a koordinátorka pre východné Slovensko

Hana Neufeld Závodská

Koordinátorka pre západné a stredné Slovensko

Kontaktujte nás: