Kľúčovými hráčmi v MyMachine sú žiaci a študenti zapojených škôl a univerzít. Ak aj na vašej strednej škole študujú zruční budúci majstri s vášňou pre inovácie alebo máte na vašej základnej škole nadšených výmyselníkov, môžete sa prihlásiť do výzvy na zapojenie do ďalšieho ročníka MyMachine. Výzva bude otvorená na jar 2023.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

Našimi partnermi v realizácii MyMachine sú fakulty zapojených vysokých škôl a univerzít.

Strojnícka fakulta TUKE – odborný garant

Fakulta umení TUKE

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

Strojnícka fakulta STUBA

Fakulta architektúry a dizajnu STUBA

Fakulta techniky TUZVO

Drevárska fakulta TUZVO

Pedagogická fakulta TRUNI

Pedagogická fakulta PU

ZAPOJENÉ ŠKOLY 2022-2023

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV