Pre školy

Kľúčovými hráčmi v MyMachine sú žiaci a študenti zapojených škôl a univerzít. Ak aj na vašej strednej škole študujú zruční budúci majstri s vášňou pre inovácie alebo máte na vašej základnej škole nadšených výmyselníkov, prihláste sa na odber nášho newslettra (v päte stránky) alebo sledujte naše sociálne siete. Výzvu na prihlásenie do 10. ročníka MyMachine 2025/2026 otvoríme na jar.

Do MyMachine sa môžu zapojiť základné a stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska.

Program MyMachine je vhodný pre základné školy každého druhu: štátne, súkromné, cirkevné, mestské, obecné aj školy pre deti so znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z jednej základnej školy zapojíme cca. 20-30 detí (1-2 triedy) vo veku 6-12 rokov.

MyMachine je ideálny program pre stredné odborné školy zamerané na techniku, technológie a remeslá, stredné odborné učilištia a stredné školy umeleckého priemyslu. Výber odboru a ročníka nechávame na zvážení strednej školy. 

Program kladie dôraz na diverzitu, prebúdza záujem o techniku a vedu aj u dievčat a podporuje i umelecké smery. 

Princípy, ktorými sa riadime

V Karpatskej nadácii, ktorá realizuje MyMachine, máme nulovú toleranciu k akémukoľvek porušovaniu práv dieťaťa a tiež k sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. Je pre nás dôležité, aby sme pre ľudí, s ktorými pracujeme spoločne vytvárali bezprečné prostredie a predchádzali akýmkoľvek formám porušovania ich práv či zneužívania, vrátane sexuálneho. Rovnaký prístup vyžadujeme aj od všetkých našich partnerov.

Prečítajte si viac v Politike ochrany práv dieťaťa a v Politike ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

Našimi partnermi v realizácii MyMachine sú fakulty zapojených vysokých škôl a univerzít.

Strojnícka fakulta TUKE – odborný garant

Fakulta umení TUKE

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

Strojnícka fakulta STUBA

Fakulta architektúry a dizajnu STUBA

Fakulta techniky TUZVO

Drevárska fakulta TUZVO

Pedagogická fakulta TRUNI

Pedagogická fakulta UNIPO

Filozofická fakulta UNIPO

ZAPOJENÉ ŠKOLY 2023-2024

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV

prihláste sa na odber newslettra

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

MyMachine Slovakia © 2020