Pre školy

Kľúčovými hráčmi v MyMachine sú žiaci a študenti zapojených škôl a univerzít. Ak aj na vašej strednej škole študujú zruční budúci majstri s vášňou pre inovácie alebo máte na vašej základnej škole nadšených výmyselníkov, teraz máte možnosť prejaviť záujem o zapojenie sa do 9. ročníka MyMachine 2024/2025!

Do výzvy sa môžu zapojiť základné a stredné odborné školy zo všetkých krajov Slovenska do 31.5.2024.

Program MyMachine je vhodný pre základné školy každého druhu: štátne, súkromné, cirkevné, mestské, obecné aj školy pre deti so znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z jednej základnej školy zapojíme cca. 20-30 detí (1-2 triedy) vo veku 6-12 rokov.

MyMachine je ideálny program pre stredné odborné školy zamerané na techniku, technológie a remeslá, stredné odborné učilištia a stredné školy umeleckého priemyslu. Výber odboru a ročníka nechávame na zvážení strednej školy. 

Program kladie dôraz na diverzitu, prebúdza záujem o techniku a vedu aj u dievčat a podporuje i umelecké smery. 

Kritériá výberu

Karpatská nadácia si vyhradzuje právo výberu škôl v súlade s financovaním programu a tak, aby bol zachovaný princíp rôznorodosti, regionálneho rozmiestnenia a naplnené ciele programu. Pri výbere budú uprednostnené školy, ktoré sa prihlásia vo dvojici, a teda základná škola spolu so strednou školou.

V prípade, že sa zapájate do výzvy ako dvojica základnej a strednej školy, vyplňte, prosím, údaje za obe školy. V prípade, že sa prihlasujete len za svoju školu, vyplňte len príslušné údaje.

Súhlas dotknutej osoby (v zmysle zákona č. 18/2018Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam Karpatskej nadácii , Letná 27 Košice, IČO: 31995420 súhlas na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov – meno, e-mailová adresa a telefónne číslo – za účelom kontaktovania a realizácie programu MyMachine.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

Našimi partnermi v realizácii MyMachine sú fakulty zapojených vysokých škôl a univerzít.

Strojnícka fakulta TUKE – odborný garant

Fakulta umení TUKE

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

Strojnícka fakulta STUBA

Fakulta architektúry a dizajnu STUBA

Fakulta techniky TUZVO

Drevárska fakulta TUZVO

Pedagogická fakulta TRUNI

Pedagogická fakulta UNIPO

Filozofická fakulta UNIPO

ZAPOJENÉ ŠKOLY 2023-2024

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV

prihláste sa na odber newslettra

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

MyMachine Slovakia © 2020