Staňte sa partnerom

Premeňte s nami detské sny
na skutočnosť

Premeňte s nami detské sny
na skutočnosť

Už sedem rokov učíme deti a mladých ľudí veriť v silu ich nápadov meniť svet k lepšiemu.

Pripravujeme mladých ľudí na reálny svet, v ktorom ich najcennejšími zručnosťami je schopnosť tvorivo myslieť a spolupracovať.

Podpora inovatívnosti

V MyMachine mladí ľudia pracujú v tímoch na náročnom zadaní – originálnom vynáleze. Spolupracujú medziodborovo, konzultujú s odborníkmi z praxe, simulujú svoj budúci pracovný život.

ikona prekrížené nástroje

Rozvoj klúčových kompetencií

Tvorivosť, podnikavosť, komunikačné zručnosti a schopnosť práce v tíme – tieto kompetencie si študenti osvojujú počas spoločnej výroby vynálezu.

ikona klince

Posilnenie technických odborov

Naším cieľom je vzbudiť záujem detí a hlavne dievčat o STE(A)M a podporiť záujem o štúdium technických smerov na stredných a vysokých školách.

MYŠLIENKA

Deti zo základných škôl
vymýšľajú svoj vysnívaný vynález.

KONCEPT

Študenti vysokých škôl
navrhujú dizajn a funkcie.

PROTOTYP

Študenti stredných škôl
vyrábajú funkčný prototyp.

Ako náš partner podporíte

 • medzinárodne oceňovaný program, ktorý prepája tri stupne vzdelávania
 • záujem o technické vzdelávanie vo vašom regióne i na Slovensku
 • rozvoj zručností mladých ludí, ktoré sú dôležité pre 21. storočie
 • vieru detí a mladých ludí v silu ich nápadov ako aj odvahu zlepšovať náš svet

Môžete získať

 • skvelé príležitosti pre internú aj externú komunikáciu
 • spojenie vašej značky s inovatívnym programom
 • príležitosť podielať sa na výrobe detských vynálezov
 • dobrovoľnícke príležitosti pre vašich zamestnancov
 • prístup k talentom
 • účasť na tvorivom workshope, kde vznikajú nápady na vysnívané vynálezy
 • účasť na MyMachine EXPO – záverečnej oslave kreativity a odovzdávaní vynálezov

Získajte návrh partnerstva na mieru

Každý náš partner je jedinečný rovnako ako je jedinečný každý vynález, ktorý deti vymyslia. Pošlite nám na seba kontakt a začnite s nami meniť sny na skutočnosť.

Súhlas dotknutej osoby (v zmysle zákona č. 18/2018Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – Vyplnením tohto formulára dávam Karpatskej nadácii , Letná 27 Košice, IČO: 31995420 súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu meno a e-mailová adresa za účelom realizácie programu MyMachine.

prihláste sa na odber newslettra

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

MyMachine Slovakia © 2020